El Consell impulsa amb 2,5 milions d’euros la posada en marxa del Centre d’Investigació de l’Envelliment

by | Jul 22, 2022 | Notícies

– El seu objectiu és contribuir a l’impuls, promoció, estudi i desenvolupament de la investigació científicament excel·lent sobre l’envelliment.

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i el Centre d’Investigació de l’Envelliment (ICAR) per impulsar la posada en marxa i desenvolupament d’investigacions multidisciplinàries sobre l’envelliment, amb l’objectiu de millorar la salut i les condicions de vida davant l’augment de la longevitat de la població.

Amb aquest objectiu, la Generalitat aportarà una subvenció de 2,5 milions d’euros a ICAR durant l’exercici 2022 que s’emmarca dins de l’estratègia del Consell per al foment de la investigació científica i tècnica amb la finalitat de contribuir a la generació, difusió i transferència del coneixement per resoldre problemes essencials de la societat mitjançant la investigació, el desenvolupament experimental i la innovació.

Amb aquesta aposta pel Centre d’Investigació de l’Envelliment, es dona resposta a les necessitats presents i les que vagen plantejant-se en el futur relacionades amb l’envelliment i la qualitat de vida de la ciutadania, tenint en compte que en l’actualitat prop d’un 20% de la població supera els 65 anys, percentatge que es duplicarà abans de 2050.

La subvenció anirà destinada a la realització d’activitats relacionades amb els fins de l’entitat, entre els quals destaquen l’estudi i investigació d’avantguarda en el camp de la biologia molecular, cel·lular i de la genètica de l’envelliment o el desenvolupament de noves teràpies i/o tractaments per a les malalties associades a l’envelliment.

També s’inclou el desenvolupament de programes de formació a través d’accions específiques, seminaris, programes de formació de personal becari o en pràctiques i supervisió de tesis doctorals, l’organització de trobades científiques nacionals i internacionals o la col·laboració en el disseny del marc dels principis generals i les directrius per al foment i l’ordenació de les activitats relacionades amb la investigació sobre l’envelliment a Europa.

Centre d’Investigació de l’Envelliment

ICAR es constitueix com una fundació privada sense ànim de lucre que té com a finalitat contribuir a l’impuls, la promoció, estudi i el desenvolupament de la investigació científicament excel·lent sobre l’envelliment des d’una perspectiva multidisciplinària, que incorpora les aproximacions socioeconòmiques junt amb les de les ciències de la salut.

L’objectiu és que aquesta institució actue com a centre d’investigació biomèdica d’àmbit internacional, amb capacitat d’atraure talent, i convertir-ho en un centre de referència en l’estudi de patologies prevalents associades a l’edat, així com la major fragilitat i susceptibilitat de les persones majors al desenvolupament d’altres malalties incloses les infeccioses.