Política de privacitat i protecció de dades

Política de privacitat

1. Dret d’informació

 

La política de privacitat del Centre Internacional per a la Investigació de l’Envelliment, fundació de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, “ICAR”), fa referència a la necessitat de regular l’accés i l’ús dels servicis, oportunitats formatives, esdeveniments i treball oferits pel Centre, ja siga a través del web
www.icarfundacion.com o a través de sol·licituds en format paper.

2. Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

 

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les dades personals de les persones físiques (RGPD), l’informem que la informació personal que facilite quedarà degudament registrada i incorporada als sistemes de tractament de dades responsabilitat d’ICAR (C/ SEVERO OCHOA, 30, ELX PARC EMPRESARIAL-03203 ELX – ALACANT).

3. Finalitat

 

Les dades facilitades són utilitzades per ICAR per a prestar de manera efectiva els servicis contractats/acordats, la qual cosa dependrà del motiu pel qual ens les haja facilitades.

4. Mesures de seguretat

 

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i la finalitat descrita en el punt 3 d’estes condicions de privacitat, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats dels usuaris, ICAR, en compliment del que disposa l’article 32.1. del RGPD, ha aplicat mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat, el qual inclou, entre d’altres, si escau: mesures per a garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i servicis de tractament, mesures per a restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals ràpidament en cas d’incident físic o tècnic i la implantació d’un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

 

La base legal del tractament de les seues dades personals residix en la gestió de la sol·licitud que en cada cas vosté haja remés a ICAR, el seu consentiment per a participar en les activitats, els projectes, les formacions i els esdeveniments organitzats per ICAR, el seu consentiment per a participar en els projectes o estudis promoguts o en què col·labore ICAR, la seua relació contractual amb el mateix ICAR, o aquelles situacions en què la legitimació per al tractament de les seues dades personals per part d’ICAR ve disposada per una llei.

Tanmateix, com s’informarà més avant, vosté té dret a exercir el seu dret d’oposició al tractament descrit, seguint les instruccions habilitades per ICAR a este efecte.

6. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

 

ICAR no té previst fer cap cessió o transferència a tercers de la informació personal de què dispose en els seus sistemes.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

 

Vosté té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Vosté pot sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades; en eixe cas, ICAR, únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Igualment, vosté es pot oposar al tractament de les seues dades; en eixe cas, ICAR deixarà de tractar-les, llevat que per motius legítims o per motius de defensa en cas de possibles reclamacions no puga accedir a la seua petició d’oposició. Així mateix, vosté pot sol·licitar la portabilitat de les seues dades.

Per a exercir eixos drets, vosté pot acudir presencialment a les instal·lacions d’ICAR per a sol·licitar en la recepció del centre els formularis habilitats a este efecte.

 

8. Enllaços

 

Esta política de privacitat només és aplicable a la pàgina web d’ICAR. No es garantix esta política de privacitat en els accessos a través d’enllaços amb este lloc, ni als enllaços des d’este lloc amb altres webs.

ICAR ha pres totes les mesures de seguretat legalment previstes, no obstant això, cal tindre en compte que les mesures esmentades en internet no són inexpugnables, per eixe motiu ICAR no pot ser responsable de l’ús de les dades a causa del robatori o qualsevol ús que es faça com a conseqüència de la il·legalitat de tercers.

9. Modificació d’esta política de privacitat

 

ICAR es reserva la facultat de modificar esta política de privacitat i protecció de dades d’acord amb les modificacions normatives que hi haja, així com amb les línies doctrinals marcades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Tot això serà degudament modificat en este lloc web per tal d’informar-ne tots els usuaris registrats o interessats en els servicis i les activitats d’ICAR.