Sobre ICAR

El futur comença ací

ICAR Fundació

L’envelliment implica una pèrdua progressiva de la integritat fisiològica i constituïx el principal factor de risc per a múltiples patologies de gran rellevància, com el càncer i les malalties metabòliques, cardiovasculars i neurodegeneratives. La seua importància sanitària i social és creixent atés l’augment de l’esperança de vida, que va conduir a una transformació radical de la piràmide poblacional als països més desenvolupats que actualment presenten poblacions considerablement envellides. Espanya, amb una mitja d’edat superior als 44 anys, és un dels països amb una població més envellida.

Segons l’OMS, “el 2030 es preveu que una de cada sis persones al món tindrà 60 anys o més, xifra que s’haurà duplicat el 2050. Es preveu que el nombre de persones de 80 anys o més es triplique entre 2020 i 2050” Sobre este fil, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el període 2021-2030 com a Dècada de l’Envelliment Saludable.

A més, hem de tindre en compte que “hem passat de voler viure el màxim temps possible a viure el màxim temps possible amb bona salut, i els joves majors demanen viure el màxim temps possible per a continuar amb les seues activitats”, expliquen els experts.

L’abordatge adequat dels problemes sociosanitaris que planteja l’envelliment requerix generar coneixement per a la comprensió d’este procés biològic en un sentit ampli (molecular, genòmic/metagenòmic, epigenètic…), així com una anàlisi de les patologies associades que afecten este col·lectiu tan fràgil.

Davall este prisma, i amb el suport institucional de la Generalitat Valenciana i dels seus socis fundadors, el 2021 sorgix la iniciativa ICAR, amb el clar compromís de fer investigació d’excel·lència de l’envelliment, transferint a la societat coneixements i innovacions resultants, a fi d’obtindre un impacte social i econòmic, principalment en el col·lectiu de la tercera edat.

Es tracta d’una gran aposta per a la investigació d’excel·lència, amb la col·laboració d’un Comité Científic de reconegut prestigi internacional presidit per la Sra. María Blasco Marhuenda (directora científica del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques).

Visió

ICAR té com a visió ser i esdevindre el centre d’excel·lència internacional en investigació multidisciplinària de l’envelliment i node d’atracció de talent.

Missió

Investigació d’excel·lència de l’envelliment, transferint a la societat coneixements i innovacions resultants, a fi d’obtindre un impacte social i econòmic, principalment en el col·lectiu de la tercera edat.

Principals

línies d’activitat

Investigació d’excel·lència (biològica, molecular i cel·lular i de la genètica de l’envelliment).

Innovació i transferència tecnològica (biologia computacional i de sistemes, intel·ligència artificial).

Investigació orientada al públic objectiu (teràpia, tractaments de malalties en l’envelliment).

The Hallmarks of Aging

gràfic línies activitat
Cell Press: The Hallmarks of Aging Carlos López-Otín – María A. Blasco – Linda Partridge – Manuel Serrano – Guido Kroemer

Formació d’excel·lència/atracció de talent: programes de formació, seminaris, congressos.

Comunicació i divulgació.

Seu ICAR

Instal·lacions

La Direcció d’ICAR s’ubica al terme municipal d’Elx, a l’enclavament Elx Campus Tecnològic (ECT) localitzat a l’àrea industrial d’Elx Parc Empresarial, conceptuat com a pol tecnològic per a l’establiment d’entitats de clar caràcter innovador, i centre de referència

Seu ICAR